Vår verksamhet bygger på erkännandet av unga som viktiga aktörer för fred. Vi tycker inte att ungas samhällsengagemang brister i Sverige, snarare tvärtom. Vad som saknas är tillgängliga plattformar som fångar upp ungas engagemang mot sociala orättvisor. 

PeaceWorks satsar därför projekt med unga som till ungdomsprojekt för positiv social förändring och fredsarbete.sv_SESV_SE