Vårt jobb i Sverige

Vårt jobb i Sverige

Vår verksamhet bygger på erkännandet av unga som viktiga aktörer för fred. Vi tycker inte att ungas samhällsengagemang brister i Sverige, snarare tvärtom. Vad som saknas är tillgängliga plattformar som fångar upp ungas engagemang mot sociala orättvisor. 

PeaceWorks satsar därför projekt med unga som till ungdomsprojekt för positiv social förändring och fredsarbete.


PeaceWorks arbete

Organiserad ungdom föreningsverksamhet

vadhändemedfreden banner med flaga

Vad hände med freden

Praktik

Praktik i Stockholm

PeaceWorks är en fredsorganisation av och för unga. Hela vår verksamhet bygger på erkännandet av unga som viktiga aktörer för fred.

Organisera dig

praktik

Lediga tjänster och praktikplatser

sv_SESV_SE