PeaceWorks

Visste du att fake news och desinformation är ett av vår tids största utmaningar samt att detta fenomen är starkt kopplat till den ökade rasismen som skett i samhället de senaste åren?

”Facts over Fiction – att syna fake news och desinformation” är en ny satsning inom PeaceWorks med målet att öka kunskap och kapacitet för att motverka spridningen av rasistiska föreställningar och idéer i samhället.

Eftersom PeaceWorks jobbar med unga och för unga så syftar vår projekt att tillsammans med elever mellan 15-19 år och lärare att jobba fram ett metodbok som kommer ge både kunskap som grundas i dagsaktuella teorier och forskning inom ämnet samt praktiska metoder som unga kan använda sig utav för att motverka spridningen av den hatiska retoriken som sprids genom fake news och desinformation. 

Vi ser att rasismen har fått fäste i digitala rum genom en ökad propaganda-rapportering bland rasistiska organisationer som varken bygger på journalistiska normer, pressetik eller källkritik. Eftersom unga har en hög närvaro i digitala rum och får mycket av sin information genom nätet har vi identifierat en problembild där just kopplingen mellan den ökade rasismen och ökningen av fake news och desinformation behöver adresseras för att i sin tur motverkas. Behovet som har identifierats är således att motverka rasism och intolerans genom att synliggöra och motarbeta fake news och desinformation i ämnet.

 

Projektet genomförs med stöd av MUCF.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta info@peaceworks.se

sv_SESV