Organiserad ungdom föreningsverksamhet

Organiserad ungdom föreningsverksamhet

PeaceWorks är en fredsorganisation av och för unga. Hela vår verksamhet bygger på erkännandet av unga som viktiga aktörer för fred. Vi tycker inte att ungas samhällsengagemang brister i Sverige, snarare tvärtom. Vad som saknas är tillgängliga plattformar som fångar upp ungas engagemang mot sociala orättvisor. 

Genom PeaceWorks ungdomar kan hitta ditt sätt att organisera sig för en hållbar värld i fred, utifrån vad de vill och brinner för.

Såhär kan du organisera dig

Med oss kan du engagera dig på många olika sätt. Bli fredsarbetare!

PeaceWorks erbjuder olika typer av möjligheter för engagemang genom föreningslivet.

Genom föreningslivet kan du genomföra aktiviteter, projekt och insatser för en bättre och rättvisare värld. Fördelen med föreningslivet är möjligheterna att söka bidrag och få ekonomiskt stöd för en stabil verksamhet.

Kontakta oss om du vill ha mer information: info@peaceworks.se

 

Vi stöttar redan många grymma ungdomsföreningar runt om i landet.  Vill du engagera dig för en bättre värld är det helt öppet att gå med i dessa!

Gå med i en av våra lokalföreningar.

Lokalföreningarna finns till för dig som vill engagera dig i PeaceWorks verksamhet, ingå i lokalt fredsarbete och hjälpa till med att öka ungas engagemang och inflytande för fred i olika orter.

Genom att ingå i en lokalförening träffar du andra unga med samma intressen som du och genomför fredsbyggande aktiviteter tillsammans med dem. Lokalföreningarna jobbar även med att ge stöd till lokala ungdomsprojekt genom att förmedla mindre projektbidrag. Just nu har vi lokalföreningar i Stockholm, Malmö och Göteborg. 

Finns det inte en lokalförening där du bor? eller vill du ha mer information?Kontakta oss på info@peaceworks.se

 

Har du en idé om ett projekt du vill driva?

Vi hjälper dig att genomföra din projekt eller starta din förening!

Starta en egen fristående/ ansluten förening.

Fristående föreningar är till för dig/er som antingen redan har en förening eller som vill starta en egen förening för att bidra till en rättvisare värld.

Anslutna föreningar är autonoma och har ett eget namn, egna styrdokument och egna policys. Föreningen skapar sin egen profil och är inte direktkopplade till PeaceWorks Sweden.

Föreningen kan alltså driva projekt, sända ut information och material på ett mer självständigt sätt. Som ansluten förening får du/ni allt från ekonomiskt bidrag av PeaceWorks kansli, till stöd i det administrativa och praktiska arbetet. Vi hjälper även med stöd och inspiration för att utveckla projektidéer och genomföra er vision.

Har du en egen förening som söker stöd? Eller funderar du på att starta upp en förening och vill få råd på hur du ska gå till väga? 

Kontakta rafaella.garde@peaceworks.se
Hur blir man PeaceWorks-medlem?

Såhär stödjer PeaceWorksSweden anslutna föreningar

genom att främja deras deltagande i forum för dialog och lärande.
Vill du få PeaceWorks stöd? kontakta oss: info@peaceworks.se

sv_SESV_SE