Fältpraktikanter
”Vi är inte hjältinnor med mantlar, men vi jobbar för att förbättra för våra systrar”

”Vi är inte hjältinnor med mantlar, men vi jobbar för att förbättra för våra systrar”

Colombia har legat i framkant av HBTQ+-rörelsen i Latinamerika med en av de mest progressiva lagstiftningarna gällande HBTQ+-personers rättigheter på kontinenten. Samkönat äktenskap är lagligt, transpersoner är garanterade rätten att ändra sitt juridiska kön och i det colombianska fredsavtalet som slöts 2016 inkluderades HBTQ+-personer i processen och genomförandet – något som aldrig hänt i ett fredsavtal tidigare. Men trots stora politiska framgångar fortsätter HBTQ+-personer att utsättas för våld och diskriminering i Colombia. Colombia är i år det latinamerikanska land med näst flest mord på transpersoner. 

Fundación Lxs Locxs är en av flera civilsamhällesorganisationer som jobbar outtröttligt med att stärka rättigheterna för HBTQ+-personer.

Fundación Lxs Locxs kontor ligger på andra våningen, vid en av många trafikfyllda korsningar i södra delen av Bogotá. Varje dag fylls den lilla lokalen till bredden med människor från området, som är ett av de svårast socioekonomiskt utsatta i Bogotá.

Diversitet präglar arbetet som Lxs Locxs gör. Alla är välkomna, vare sig du är äldre, yngre, kvinna, man, transperson, sexarbetare eller hemlös. Ingen arbetsdag är den andra lik, men en bestående del av arbetet är att organisationen bjuder på mat till alla som kommit dit.

Här bjuds på Platano Maduro, kallad kokbanan i Sverige

Trots progressiv lagstiftning är chansen för en utbildning betydligt mindre, likaså för ett värdigt bemötande inom vård och på arbetsplatser om du är HBTQ+ i Colombia. 

“Våldet som vi utsätts för i Colombia är strukturellt, kulturellt, i hälsa, brist på utbildning… det är alla typer av våld en kan föreställa sig.”

Coqueta som är grundare av Lxs Locxs.

Hon menar att det fortsätter existera djupa fördomar kring transpersoner, som gör att de blir exkluderade från grundläggande mänskliga rättigheter såsom rätt till utbildning. 

Som en konsekvens av detta vänder sig många transpersoner till sexarbete för att få en inkomst. Ariana, sexarbetare och transkvinna, berättar om den dubbla diskrimineringen hon upplever dagligen. Dels för att hon är transkvinna och dels för att hon arbetar i ett yrke där hon inte är skyddad av lagar eller kontrakt. “Eftersom vi är sexarbetare nekar de oss vård på många sjukhus, och det är vad samhället måste förändra. De bör ge oss våra rättigheter […], ge oss större möjlighet att utbilda oss, möjlighet till att söka andra vägar.”

Fundación Lxs Locxs arbetar community-baserat med dessa frågor, utifrån flera program de startat. De skapar workshops i företagande där de stöttar människor ekonomiskt och socialt för att de ska kunna starta sina små företag, som ofta är att sälja bakverk eller hantverk. De ger gratis terapi för de som behöver det två gånger i veckan. Några gånger per månad skapar de gatu-event, där de ger gratis mat till vem som helst i området som vill ha och några transkvinnor som har frisörerfarenhet erbjuder gratis klippning. Genom att skapa trygga utrymmen där personer med olika bakgrund möts, hjälper de att bryta ner de underliggande fördomar som ofta finns mellan olika grupper.

*Medlemmar i Lxs Locxs klipper håret gratis på människor som kommit fram.

Giovanni, medarbetare på Lxs Locxs, var med när organisationen grundades. Han uttrycker enorm tacksamhet över den frizon som skapas på Lxs Locxs, där de fördomar som varit så närvarande i hans liv inte ges utrymme. “Fundación Lxs Locxs fokuserar inte bara på personer med icke-binära kön, eftersom de alltid har velat inkludera alla, och verkligen skapa mångfald. Men det har varit ett stort stöd för människor med icke-binära kön, tack vare deras kamp”

Coqueta hoppas på en framtid där politikerna tar större ansvar för de mest utsatta i samhället, och inkluderar HBTQ+-personer i det arbetet. Trots dagliga motgångar, står Lxs Locxs starkt tillsammans och bryter barriärer – steg för steg, dag för dag. “Vi är inte hjältinnor med mantlar, men vi jobbar för att förbättra för våra systrar”

LGBTIQ+ i Colombia- dokumentär

Bild och text av: Catalina Rodríguez Näsman

sv_SESV_SE