PeaceWorks

Menu

Var med och stärk unga palestiniers rättigheter i Israel/Palestina!

Om projektet

Är du intresserad av att delta i ett projekt som arbetar för att mobilisera unga palestinier i Israel/Palestina för social och politisk förändring? Då kan du åka som praktikant till vår samarbetsorganisation, Baladna! Målen med Baladnas olika projekt är att tillsammans med ungdomarna belysa demokrati, jämställdhet, mångfald, tolerans och mänskliga rättigheter, bilda förståelse för palestinsk identitet i Israel/Palestina, samt undervisa ungdomarna i deras sociala och politiska rättigheter för att, genom aktivism, stärka förmågan att stå upp för dessa.

Genom projektet kommer du arbeta med vår samarbetsorganisation Baladna – Association for Arab Youth. Organisationen, som utgår från Haifa i Israel/Palestina driver flera utbildningsprojekt som fokuserar på empowerment och social aktivism för palestinska ungdomar i landet. Organisationen har funnits sedan 2001 och har nära samarbeten med skolor, ungdomsgrupper och aktivister, både på lokal och nationell nivå.

Uppgifter och kompetens

Praktiska aktiviteter inkluderar exempelvis att organisera nätverksmöten med aktörer i civilsamhället, lokala kommuner, skolor och relevanta aktörer, stötta ungdomsledare i deras arbete samt producera utbildningsmaterial som används på workshops.

Som praktikant kommer du delta i de aktiviteter Baladna utför, exempelvis genom att assistera projektkoordinatorn i projekt så som att organisera utbildning för ungdomsledare eller besöka aktiva ungdomsgrupper, skriva nyhetsbrev och material på engelska för Baladnas sociala medier, samt hålla kontakt med samarbetspartners genom rapportering och kommunikation.

Därför söker vi dig som:

– Vill praktisera minst två månader på Baladna. Maxtid för vistelse är 3 månader.
– Har åtminstone grundläggande kunskaper om situationen i Israel/Palestina, speciellt gällande situationen för palestinier bosatta i området.
– Är öppen och flexibel
– Har goda kunskaper i engelska

 

Plats

Organisationen har sitt kontor i Haifa, den tredje största staden i Israel/Palestina. Staden ligger i norra delen av landet, vid kusten och det tar ungefär en timme dit med tåg från Tel Aviv/Jaffa. Befolkningen i Haifa innefattas av en mångfald av sociala grupper, och kännetecknar staden. Klimatet är varmt på sommaren medan det är kallare och mer regnigt under vintern.

Boende och mat

Du kommer bo i en delad lägenhet tillsammans med en annan internationell praktikant med tillgång till badrum, kök och Wi-fi. Mat kommer inte erbjudas av organisationen, utan det har du eget ansvar för.

Fritid

Du har vanligtvis helgerna lediga och kan då passa på att se mer av området! Oftast är man som praktikant också ledig på nationella helgdagar.

 

Hur? 

Till detta projekt kan du åka genom något av följande PeaceWorks-program: 5 månader i fält eller Flexibelt program eller Sommarprogrammet

 

När?

PeaceWorks praktikprogram består av två moment.
Det första innefattar en obligatorisk utbildning bestående av bland annat kurser i globala maktstrukturer, projektledning samt en förberedelsekurs inför utlandspraktiken. Vi diskuterar även saker som förväntningar, normer och globala maktstrukturer. Detta tror vi är viktigt för att du ska känna dig trygg och säker inför din resa samt för att veta hur PeaceWorks vision och perspektiv på praktikprogram ser ut.
Det andra momentet är din utlandspraktik som består av  max tre månaders praktik hos en av våra samarbetsorganisationer, i detta fall hos Baladna. Efter dina tre månader på Baladna har du möjlighet att göra en två månaders praktik på den svenska organisationen Palestinagrupperna i Stockholm.

Försäkring

En sjukdom- och olycksfallsförsäkring ingår i priset. Du kan även välja att förlänga denna om du ska resa innan eller efter ditt praktikprogram.

Flyg, visum och vaccination

Flyg, visum och vaccination är någonting du som praktikant måste ordna själv, men du kan självklart fråga oss om tips och råd. Vi har till exempel förslag på flygbolag som kan hjälpa dig. Vi rekommenderar att vara ute i god tid både när det gäller att köpa flygbiljett. För att ta reda på om det rekommenderas någon vaccination råder vi dig att kolla med din vaccinationscentral som alltid vet detta bäst.

 

Deltagaravgift för programmet 5 månader i fält:  32 000 kr för 3 månader (inkl. 4 dagars kurs i Stockholm samt 2 månaders praktik på Palestinagrupperna i Stockholm)

Deltagaravgift för Flexibelt program, 2 månader: 19 000 kr (inkl. 2 dagars förberedelsekurs + 1 dags utvärderingskurs)