PeaceWorks

Menu

Vad PeaceWorks gör

Vi är en ideell fredsorganisation som arbetar för ungas organisering och inflytande i ett jämlikt och rättvist samhälle byggt på ickevåld. Det gör vi genom att synliggöra och utmana de våldsuttryck som motverkar det samhälle vi strävar efter. Vi ger dig verktygen och plattformen för att göra något konkret med ditt engagemang för en fredligare värld. Det är helt gratis att vara medlem.

Läs vår strategiplan för 2020-2023:

Flera anledningar att bli medlem!

Delta i internationella projekt
och arbeta praktiskt för fred i projekt i Europa, Asien, Afrika eller Latinamerika i två veckor upp till ett år. Du tränar interkulturell förståelse och får viktig erfarenhet inför framtida arbete och engagemang i globala frågor.

Driv ett eget projekt
och gör verklighet av en dröm. Vi hjälper dig att hitta rätt plattform för att genomföra din idé. 

Starta/gå med i en förening
där du bor och få bidrag av oss för lokalt fredsarbete eller globala samarbeten.

Utbilda dig
i till exempel projektledning, globala maktstrukturer, antirasism och ickevåld. Få verktyg och kunskap för att ta ditt engagemang vidare.

Bli fredsturné-volontär
och bidra med din tid för att utveckla och stötta vårt arbete för en fredligare värld.

Utveckla PeaceWorks
och bli aktiv i styrelsen där ni skapa strategier för framtiden.

PeaceWorks blir vad du som medlem gör det till. Vi växer och utvecklas hela tiden, kom med du också – helt gratis! Bli medlem!

FredAktion – årskrönika

FredAktion kommer ut en gång om året och är fylld av spännande reportage om vår verksamhet, personliga porträtt av medlemmar som åkt iväg på volontärutbyten eller engagerat sig via en av våra anslutna föreningar. Klicka på bilderna, luta dig tillbaka och läs som e-tidning.

FredAktion 2018

FredAktion 20162015201420132012201120102009

Stadgar och verksamhetsplan

PeaceWorks vision är en hållbar värld i fred, där unga är aktiva samhällsmedborgare. Detta samhälle kännetecknas av fred och hållbar utveckling, global rättvisa och solidaritet, över och förbi nationella, kulturella, sociala och ekonomiska gränser.

Läs gärna vår verksamhetsplan!
Läs gärna våra Stadgar

Uppförandekod och Whistleblowpolicy

PeaceWorks uppförandekod och whistleblowpolicy riktar sig till anställda, praktikanter, förtroendevalda, volontärer och andra som åtagit sig ett uppdrag för PeaceWorks i Sverige och/eller utomlands.

Uppförandekoden tar sikte på hur individen ska agera inom ramen för sitt uppdrag. Om du tillhör någon av ovanstående kategorier innebär det att du representerar PeaceWorks utåt och det är därför viktigt att du agerar i enlighet med PeaceWorks värdegrund.

Whistleblowpolicyn visar vad du kan göra om du inom ramen för ditt uppdrag misstänker att någon bryter mot svensk eller annat lands lag eller att någon som omfattas av PeaceWorks uppförandekod bryter mot denna. Du kan även använda dig av whistleblowpolicyn om du misstänker att någon av PeaceWorks samarbetspartners agerar på ett sätt som strider mot PeaceWorks värdegrund. 

Läs vår uppförandekod och whistleblowpolicy i sin helhet!