PeaceWorks

Menu

Praktik i Colombia

Genom vårt praktikantprogram sänder vi engagerade personer för att praktisera hos våra samarbetspartners i Colombia. 6 av platserna är finansierade av Sida genom Forum Syd. Vi skickar för närvarande 12 stycken praktikanter per år, 6 på hösten och 6 på våren. De organisationer som tar emot praktikanter är: PeaceWorks Colombia, TeusaRadio och Casa de La Memoria. De tre förstnämnda organisationerna ligger i Bogotá och den sistnämnda i Neiva.

Vårt mål med praktikantprogrammet är att du som fältpraktikant utvecklar dina kunskaper och kompetenser för att kunna fortsätta bedriva arbete inom ramen för globala frågor och internationellt utvecklingssamarbete, samtidigt som vårt partnerskap med våra samarbetsorganisationer ytterligare fördjupas.

Praktiskt

Som Forum Syd-finansierad praktikant får du; mat, boende, försäkring, vaccination, visumkostnader och internationell resa betalad av oss.

Söker du däremot utanför utanför ramen för Forum Syds praktikantprogram tar vi ut ett paketpris för praktiken. Priset överstiger inte det stöd du kan söka från CSN, så med andra ord kan du finansiera praktiken genom studiemedel om du är inskriven på t ex en praktikkurs. Paketpriset PeaceWorks tar ut är 27 500 kr för 22 veckors praktik. I det priset ingår:

– boende
– visum
– handledning
– administration
– förberedelser
– sjukförsäkring
Du står själv för mat, ev. vaccinationer, och internationell resa.

Din roll som praktikant

Som praktikant kommer du att delta i våra samarbetsorganisationers arbete, vilket bland annat kan innebära att vara involverad i att organisera möten och kurser, att hjälpa till med administration och genomförande av projekt samt kommunicera med lokala och internationella partners. Du blir också involverad i de gemensamma projekt som PeaceWorks har med samarbetsorganisationerna.

Hur ansöker du?

Du hittar mer information om våra aktuella praktikplatser under lediga tjänster och praktikplatser!

praktik_colombia

Aktuellt

Fler nyheter »